Välj prenumeration

Nu är du nära ditt nya sound! Med en prenumeration på våra färdiga kanaler får du noggrant kurerade och ständigt uppdaterade listor, direkt ur högtalarna. Inget mer eget jobb med spellistor, aldrig mer fel musik för kunderna.

LICENSIERADE KANALER

För dig som stödjer svenskt musikliv genom avtal med STIM och SAMI. Välj mellan ett stort antal sounds!

fr. 695 kr/mån

RÄTTIGHETSFRIA KANALER

För dig som vill använda friköpt musik i dina offentliga miljöer. Välj även här mellan ett stort antal sounds!

fr. 295 kr/mån

Välj kanal och fyll i formuläret

*Du provar helt förutsättningslöst och kostnadsfritt i 30 dagar, varefter prenumerationen fortlöper enligt priset för respektive produkt.