Artistsamarbeten

Artister - En effektiv varumärkesförflyttning

Finns det en artist som personifierar din varumärkesposition? Vi sätter ihop er och tittar på samarbetsmöjligheterna.

Vi känner artisterna som kan stärka ditt varumärkesengagemang

Inte sällan när en ljudidentitet fastställs åt ett varumärke landar vi tillsammans med beställaren i ett specifikt sound eller till och med artist som träffsäkert speglar den position, känsla och målgruppskoppling som företaget strategiskt arbetar för. Detta öppnar för olika typer av marknadsföringssamarbeten – gemensamma kollektioner, specialkomponerad musik och modelluppdrag artisten och varumärket emellan. Vi finns till för att identifiera rätt samarbetsparter och på ett naturligt sätt förmedla kontakten och ersättningen.

Vill du bolla en idé om artistsamarbeten? Skriv till oss direkt så tar vi det därifrån – kontakta oss.